top of page
thumbnail_624EC014-9D71-459D-B231-C3CDC6
Välkommen!

Vi erbjuder företag hjälp med marknadsföring på sociala medier för att nå en finansiell tillväxt. Med fotografering, bildredigering och publicering tar Marketing Business Future företag till en ny nivå.

Ledord

Kvalitét

Vårt huvudfokus i verksamheten är att kontinuerligt leverera hög kvalitét. Det är något som ska genomsyras alla steg i verksamheten kundbemötande, inlägg och kommunikation. Tack vare detta kommer verksamheten kunna leverera en hög standard och att du som kund är nöjd.

Samarbete

Vid kontakt med ny kund prioriterar vi ett tydligt samarbetsavtal. Det är viktig för oss på Marketing Business Future att ha med en tydlig plan över hur ett samarbete ska gå till. Kontraktskrivandet skapar en trygghet för oss, men framförallt dig som kund. Tydlighet är en nyckel för goda förutsättningar i samarbetet.

Utveckling

Utveckling är en central del i företaget, både i affärsidén och vårt entreprenörskap grundar sig i utveckling. Desto mer vi utvecklar våra kunders inlägg på sociala medier desto bättre resultat får vi.

Tjänsten

 

Hur ser arbetsprocessen ut?

 

Vid intresse av tjänsten bokar vi in ett välplanerat möte. Nästa steg i processen är att starta ett samarbete med varandra. Längden, priset samt antal inlägg varierar utifrån kund till kund. Under samarbetets gång ligger huvudfokuset på fotografering, redigering samt publicering av företagets inlägg. I samarbetets slut diskuteras villkoren för eventuell fortsättning.

 

Våra produkter är indelade i olika paket i kategorierna liten, medel och stor som omfattar bindningstiden till tjänsten. Varje paket delas dessutom in i tre underkategorier som utgör hur många inlägg per månad som är aktuellt. Dessa paket underlättar för just dina behov och gör tydlighet över samarbetet.

Pris

Liten

1 månad

Antal inlägg/mån         Pris                     

         1                            550kr

         3                           1550kr

         6                           2900kr

Medel

3 månader

Antal inlägg/mån         Pris

         1                           1350kr

         3                           3750kr

         6                           6910kr

Stor

6 månader

Antal inlägg/mån         Pris   

         1                           2100kr

         3                           5700kr

         6                           10.200kr

bottom of page